Firmaer

Forsikring

Forsikring er en kontrakt repræsenteret af en police, hvorefter en person eller en enhed modtager økonomisk beskyttelse eller godtgørelse mod tab fra et forsikringsselskab. Virksomheden samler kundernes risici for at gøre betalinger mere overkommelige for de forsikrede. Forsikringer bruges til at beskytte mod risikoen for store og små økonomiske tab, der kan opstå som følge af skader på den forsikrede eller dennes ejendom eller fra ansvar for skade eller skade på tredjemand. Forsikringssektoren omfatter virksomheder, der yder risikostyring i form af kontraktpolicer. Forsikringsselskabet garanterer erstatning til forsikringstageren for en usikker fremtidig hændelse, mens den forsikrede betaler et lavere præmiebeløb til beskyttelse mod ukendte fremtidige hændelser. Ikke alle forsikringsselskaber tilbyder de samme forsikringsprodukter eller retter sig mod den samme kundebase. Forsikringsbranchen består af forskellige aktører, der opererer på forskellige områder. For eksempel fokuserer livsforsikringsselskaber på udskiftning af menneskelig kapital. Sygeforsikringen dækker lægeudgifter, mens ulykkesforsikringen har til formål at erstatte værdien af ​​boliger og andre tabte eller beskadigede værdigenstande.

Bilforsikring er lovpligtig i Danmark, hvilket gør det til et must for enhver bilejer. Livsforsikringsselskaber udsteder policer, der udbetaler et engangsbeløb til begunstigede i tilfælde af forsikredes død. Livsforsikring kan udstedes som livstidsforsikring, som er billigere end universal life, som er dyrere, men løber livet ud og inkluderer en kontantopbygningskomponent. Livsforsikringer omfatter også langsigtede invalidepræmier til erstatning for forsikringstagerens indkomst i tilfælde af sygdom eller invaliditet. Ejendoms- og ulykkesforsikringer sikrer ulykker, hvor forsikringstageren ikke lider fysisk skade, men skader på personlige ejendele. Andre typer forsikringer er selskabsspecifikke og dækker specifikke forretningsrisici. Nogle forsikringsselskaber leverer genforsikringstjenester, der reducerer risikoen for forsikringsselskaber ved at tegne højrisikorisici for at minimere tab. Der findes en række forskellige typer af forsikringer, og stort set enhver privatperson eller virksomhed kan finde et forsikringsselskab, der er villig til at forsikre dem – for en pris. De mest almindelige typer af personforsikringer er bilforsikring, sygeforsikring, husejerforsikring og livsforsikring. De fleste mennesker i USA har mindst én af disse forsikringer, og bilforsikring er lovpligtig.